777 107 717 Pro informace volejte 8h - 18h
Daň z nemovitostí se blíží, úřady posílají složenky
květen 6

Daň z nemovitostí se blíží, úřady posílají složenky

Daň z nemovitostí se blíží, úřady posílají složenky

Finanční správa začíná rozesílat složenky k platbě daně z nemovitých věcí. Lhůta pro zaplacení je do konce května. Kdo má daň vyšší jak 5.000 korun, může si platbu rozpůlit a pak musí do konce května poslat jen první splátku.

Nejvhodnějším způsobem, jak zaplatit daň, je prostřednictvím bankovního převodu. Všechny důležité údaje, které je možné využít pro platbu daně z nemovitých věcí, včetně QR kódu, jsou uvedeny na složence. Kdo si zažádal, aby mu údaje k platbě přišly e-mailem, složenku nedostane.

Lidé, kteří se neočekávaně dostali do finančních potíží, mohou podat žádost o posečkání daně.

Rozhodnutí ministryně financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. srpna 2021. S odložením platby je spojen úrok. O prominutí úroku jak z posečkané částky, tak i úroku za opožděnou platbu daně, mohou lidé žádat ve stejné lhůtě bez správního poplatku. Posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, proto je nutné poslat ke každému řízení vždy samostatnou žádost.

Zatímco se daň z nemovitých věcí platí každoročně, přiznání se podává jen poté, co jste nemovitost nově nabyli nebo u ní došlo k nějaké významné změně, po které je třeba přiznání podat. Letos kvůli epidemii byl termín pro přiznání posunut o dva měsíce do 1. dubna. Stejné posunutí termínu se letos týkalo i silniční daně.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/425934-dan-z-nemovitosti-se-blizi-urady-posilaji-slozenky

 

icon

K dnešnímu dni jsme pomohli vyřešit bydlení 4715 rodinám.

Baví nás opakovaně zažívat ten moment, při kterém dojde k propojení finančních produktů (hypotéky) se skutečnou hmatatelnou věcí (stavba).

icon

Průměrně jsme klientům ušetřili 189837 Kč.

Jak je to možné? Zvolili jsme pro ně výhodnou banku a dokázali jsme vše zajistit bez zbytečných poplatků a sankcí.

icon

Náš analytický tým se stará o to, abyste dostali exklusivní nabídku dle současných možností trhu.

Také vám pravidelně dodává aktuální informace pro lepší orientaci ve finančních produktech.

Kdo šetří má za tři…