777 107 717 Pro informace volejte 8h - 18h
Vyplatí se zrušit životní pojistku?
březen 5

Vyplatí se zrušit životní pojistku?

Vyplatí se zrušit životní pojistku?

Proč si vůbec životní pojištění sjednáváme?
Tím hlavním důvodem by určitě měla být finanční ochrana vás i vaší rodiny v případě nečekaných událostí. Pro někoho může být zajímavé to, že si může část platby, kterou vložil na životní pojištění, odečíst od základu daně z příjmů, a to až do výše 24.000 Kč ročně, a pro někoho může být třeba zajímavé to, že si může část peněz přes pojištění nechat zhodnocovat ve fondech. My to spíše nedoporučujeme, ale i tuto potřebu klientů, s nimiž se setkáváme, chápeme. Ještě je třeba zmínit, že se životní pojistky dělí na investiční a rizikové. Obecně u tzv.  „rizikovek“ nemůžete uplatňovat žádné daňové výhody, protože neinvestujete žádné peníze, které byste mohli využít v důchodovém věku.  U tohoto typu pojištění platíte pojistné pouze za zvolená rizika, stejně jako je tomu třeba u pojištění domácnosti nebo vozidla.  Jinak je tomu ale u investičního životního pojištění, a především na to bychom vás zde chtěli upozornit.

Podmínky pro daňové odpočty
Víte, kdy si můžete uplatnit daňové výhody z investičního životního pojištění? Musíte splnit několik podmínek. Výplata pojistného je sjednána nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let a nejdříve po 60 měsících (5 letech) od uzavření smlouvy. Pojistné musí být uhrazeno na tzv. riziko „dožití“ či na riziko „smrti nebo dožití“. Pojistník musí být shodný jako pojištěná osoba, a v žádném případě zde není umožněno průběžně vybírat peníze.
Co se tedy stane, když se klient rozhodne investiční životní pojištění zrušit? Co to obnáší? Jak moc je to nevýhodné? Ve kterých případech bude muset doplácet něco na dani z příjmu? Jak je to s přestupem k jiné pojišťovně? Na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět v další části článku.

Snížení na minimální hranici
Pokud třeba nemáte dostatek finančních prostředků na platbu pojistného nebo vás k tomu vedou jiné důvody, tak je asi nejlepší cestou snížit pojistné na minimální hranici, kterou pojišťovna nabízí. Výhodou je to, že až se třeba zlepší vaše finanční situace, tak si budete moci platbu opět navýšit, zvýšit si limity pojistných částek, a hlavně se vyhnete povinnosti vrácení daňových odpočtů. Toto naštěstí platí Covid neCovid, a je to jen o komunikaci s pojišťovnou. Nejhorší variantou je problém s výší splátek za pojištění odsouvat a neplatit. Tak narůstá akorát dluh, který vám pravděpodobně nikdo neodpustí.

Převedení smlouvy ke konkurenci
Pokud je například důvodem úvahy o zrušení smlouvy to, že nejste se svojí pojišťovnou spokojeni, tak je další možností založit si nové životní pojištění u jiné instituce, a převést tam veškeré finanční prostředky. Podotýkáme, že opravdu veškeré a přímo na účet nově vybrané pojišťovny. Tím se opět vyhnete vrácení peněz získaných daňovým zvýhodněním. Ale pozor! K nové pojišťovně převedete pouze odkupné, které je snížené o určitý podíl, jenž zůstává v původní pojišťovně.

Zrušení smlouvy
Poslední možností je zrušit životní pojistku a odkupné si nechat vyplatit na svůj účet. O tomto uvažujte opravdu až na posledním místě a berte to jako krajní řešení. Kromě toho, že dostanete zase jenom odkupné, které je nižší než kapitálová hodnota naspořená na životním pojištění, tak navíc budete muset podávat daňové přiznání a dodaňovat vaše příjmy za posledních 10 let. Může se tedy jednat o vratku v řádech několika tisíců korun. Pokud vám například každý rok pojišťovna posílala potvrzení, že si můžete odečíst z daňového základu částku 5.000 Kč, z čehož plyne daňová výhoda 750 Kč (15 % z 5.000 Kč), tak za 10 let to bude dělat 7.500 Kč. Není to škoda odevzdat tyto peníze státu?

Dožití smlouvy
Tou nejlepší variantou určitě je, když vám smlouva vydrží u pojišťovny po celou pojistnou dobu, na kterou jste si pojištění sjednali. Jednak jste celou dobu chráněni proti nečekaným životním událostem a také na konci dostanete kapitálovou hodnotu smlouvy. To je celková naspořená částka vašeho životního pojištění, u některých pojišťoven navýšená o bonusy. Mezi ně patří například bonus za to, že nebudete po určitou dobu (například 5 let) čerpat plnění z pojistné události (nestane se vám úraz a nebudete nemocní) nebo bonus za dobu trvání pojistné smlouvy (například 15 let). Je to takový bonus za věrnost. Mnoho smluv na trhu je naštěstí velmi variabilních, takže se dají upravit pomocí tzv. technických změn a můžete je tedy průběžně přizpůsobovat rodinné situaci. Pojišťovny se v tomto ohledu snaží držet krok s dobou a konkurencí, a proto je také běžnou praxí, že poměrně často umožňují za určitých podmínek klientům produkt tzv. přepracovat na nové a modernější produkty.  Jedná se ale opět o relativně šetrnou variantu pro zákazníky, protože při řádném přepracování dochází k převodu celé kapitálové hodnoty z původní smlouvy, nikoliv pouze odkupného.

Každý krok pochopitelně doporučujeme konzultovat s našimi finančními poradci.

icon

K dnešnímu dni jsme pomohli vyřešit bydlení 4715 rodinám.

Baví nás opakovaně zažívat ten moment, při kterém dojde k propojení finančních produktů (hypotéky) se skutečnou hmatatelnou věcí (stavba).

icon

Průměrně jsme klientům ušetřili 189837 Kč.

Jak je to možné? Zvolili jsme pro ně výhodnou banku a dokázali jsme vše zajistit bez zbytečných poplatků a sankcí.

icon

Náš analytický tým se stará o to, abyste dostali exklusivní nabídku dle současných možností trhu.

Také vám pravidelně dodává aktuální informace pro lepší orientaci ve finančních produktech.

Kdo šetří má za tři…